Luni, 18 Iunie 2018
O sansa la ocupare profesionala pentru grupurile defavorizate din Regiunea Sud-Est PDF Imprimare Email

header-zi-deschisa

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa Prioritară 5  "Promovarea măsurilor active de ocupare"  Domeniul major de intervenţie: 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare.

Titlul proiectului: O sansa la ocupare profesionala pentru grupurile defavorizate din Regiunea Sud-Est

Contract numărul: POSDRU/100/5.1/G/78259

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - "Investeşte în oameni!"

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Focşani, 28 octombrie 2011

 

Conferinţa de încheiere a proiectului „O şansă la ocupare profesională pentru grupurile defavorizate din Regiunea Sud-Est“

 

vineri, 28.10.2011, orele 10.00, Hotel Fashion Center - Focşani

 

Dana_mona_cf_finala_2

 

Fundaţia „Zi Deschisă“, împreună cu partenerul, Fundaţia Naţională pentru Românii de Pretutindeni, emite acest comunicat de presă în vederea anunţării finalizării proiectului „O şansă la ocupare profesională pentru grupurile defavorizate din Regiunea Sud-Est” - ID 78259

Obiectivul general al proiectului – a constat în îmbunătăţirea capacităţii de ocupare profesională aparţinând unor grupuri dezavantajate pe piaţa muncii, prin furnizarea de servicii integrate şi personalizate de informare, consiliere, consultanţă şi formare profesională.

 

Dana_Mona_cf_finala

 

Obiectivele operaţionale au fost:

- Creşterea nivelului de pregătire profesională a persoanelor aparţinând unor grupuri defavorizate pe piaţa muncii prin implicarea acestora în programe de formare profesională adecvate pieţei regionale şi interregionale a muncii;

- creşterea numărului de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în special a şomerilor, de a iniţia o activitate independentă, prin oferirea serviciilor de consultanţă juridică, de afaceri, de management şi marketing.

 

Prin implementarea proiectului cele 330 de persoane aparţinând grupului ţintă au beneficiat de următoarele servicii integrate:

 

Conf_finala_prezentare

 

calificare in meseriile:

• baby sitter - 68 de persoane;

• îngrijitoare bătrâni la domiciliu - 53 de persoane;

• peisagist-floricultor - 20 de persoane;

• lucrător în morărit şi panificaţie - 90 de persoane;

• lucrător în prelucrare carne, peşte, lapte, conserve - 99 de persoane.

 

servicii de informare - 330 de persoane

servicii de consultanţă - 105 persoane,

servicii de consiliere individuală - 150 de persoane

 

Grupului ţintă al proiectului a fost alcătuit din: şomeri (în special şomeri tineri şi de lungă durată), persoane inactive, persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane care doresc să iniţieze o activitate economică independentă.

 

Proiectul s-a desfăşurat în Regiunea Sud-Est, în judeţele: Vrancea, Constanţa, Tulcea.

Persoană de contact: Jipianu Maricica, manager proiect, telefon: 0237.206.200;

Fax: 0237.206.244, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Aparitii media:

 

http://www.vranceamedia.ro/conferinta-de-incheiere-a-proiectului-%E2%80%9Eo-sansa-la-ocupare-profesionala-pentru-grupurile-defavorizate-din-regiunea-sud-est/

 

http://www.vranceamedia.ro/%E2%80%9Eo-sansa-la-ocuparea-profesionala-pentru-grupurile-defavorizate-din-regiunea-sud-est/

 

http://www.vranceamedia.ro/derularea-proiectului-o-sansa-la-ocupare-profesionala-pentru-grupurile-defavorizate-din-regiunea-sud-est/

 

 

http://www.rgnpress.ro/categorii/economic--social/3616-proiectul-o-ans-la-ocupare-profesional-pentru-grupurile-defavorizate-din-regiunea-sud-est.html

 

http://www.indexromania.ro/2011/10/29/proiectul-o-sansa-la-ocupare-profesionala-pentru-grupurile-defavorizate-din-regiunea-sud-est/

 

http://www.ziaruldevrancea.ro/economic/70756-proiecte-pentru-%C5%9Fomeri-prin-funda%C5%A3ia-%E2%80%9Czi-deschis%C4%83%E2%80%9D.html

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Aparitii media

 

Stadiul implementării proiectului “O şansă la ocupare profesională pentru grupurile defavorizate din regiunea Sud-Est”

Articol aparut pe Agentia de presa Romanian Global News, 30 august 2011

 

Fundaţia Zi Deschisă din Focşani, în calitate de beneficiar şi în parteneriat cu Fundaţia Naţională pentru Românii de Pretutindeni implementează deja de mai bine de şase luni proiectul "O şansă la ocupare profesională pentru grupurile defavorizate din regiunea Sud-Est" proiect finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa Prioritară 5 - "Promovarea măsurilor active de ocupare", Domeniul major de intervenţie: 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare.

 

http://www.rgnpress.ro/categorii/economic--social/2982-stadiul-implementrii-proiectului-o-ans-la-ocupare-profesional-pentru-grupurile-defavorizate-din-regiunea-sud-est-.html#Scene_1

 

http://www.indexromania.ro/2011/08/31/stadiul-implementarii-proiectului-o-sansa-la-ocupare-profesionala-pentru-grupurile-defavorizate-din-regiunea-sud-est/

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

iulie 2011

 

 

In etapa urmatoare a proiectului, propus pentru finalizare la 30 octombrie 2011, sunt in derulare urmatoarele cursuri de formare:

 

1.    Cursul de lucrător în prelucrare carne, peşte, lapte, conserve, care s-a desfasurat in perioada 27.06-26.08.2011 iar participantii vor fi evaluati pe 02.09.2011;

2.     Cursul de baby-sitter, care se desfasoara in perioada 25.07-26.09.2011 iar examenul este propus pentru data de 30.09.2011;

3.     Si cursul de îngrijitoare bătrâni la domiciliu care se tine in perioada 16.08-14.10.2011 cu evaluare si certificare pe 18.10.2011.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrase din raportul tehnico-financiar din perioada 01.04 - 30.06.2011

iulie 2011

 

Actiuni intreprinse:

 

2.1  furnizarea serviciilor de informare pentru someri, persoane inactive, persoane in cautarea unui loc de munca;

În perioada 01.04 – 30.06.2011 au fost distribuite şi au beneficiat de servicii de informare în cadrul cursurilor de calificare 69 de persoane din grupul ţintă, respectiv 25 de persoane înscrise la cursul de baby-sitter în localitatea Tulcea, judeţul Tulcea, 20 de persoane înscrise la cursul de îngrijitoare bătrâni la domiciliu la Costineşti, jud. Constanţa şi 24 de persoane înscrise la cursul de lucrător în prelucrare carne, peşte, lapte, conserve în localitatea Focşani, judeţul Vrancea.

Astfel, au fost livrate servicii de informare, de la începutul implementării proiectului, la un număr de 297 de persoane din grupul ţintă.

 

2.2  furnizarea serviciilor de consultanta către persoane din grupurile tinta care doresc sa initieze o activitate economica independentă;

Au beneficiat de servicii de consultanţă unui număr de 40 persoane din grupul ţintă, participante la cursurile de formare profesională in cadrul proiectului (din care, 30 femei si 10 barbati), în perioada de raportare 1 aprilie – 30 iunie 2011.Numărul total al persoanelor cărora le-au fost livrate servicii de consultanţă pe perioada de implementare este de 52 de persoane.

Persoanele au fost selectate in urma exprimarii interesului pentru acest serviciu, prin intermediul unui chestionar elaborat de experţii de consultanţă din cadrul echipei de implementare a proiectului.

Beneficiarii serviciilor de consultanţă completează la final pletat un chestionar pentru evaluarea serviciului. Din analiza opiniilor exprimate de catre beneficiarii serviciilor de consultanţă până la momentul reportării  a rezultat ca informatiile primite si demersurile sugerate au avut un grad ridicat de utilitate si adecvare la nevoi.

 

2.3  furnizarea serviciilor de consiliere pentru someri, in special pentru somerii tineri si cei de lunga durata, persoane inactive, persoane in cautarea unui loc de munca;

Împreună cu suportul de consiliere au fost livrate servicii de consiliere de grup, în perioada de raportare, la un număr de 69 persoane din grupul ţintă, totalul persoanelor beneficiare ale acestui serviciu de la începutul implementării proiectului fiind de 297.

Au beneficiat de consiliere individuala pentru someri, in special pentru somerii tineri si cei de lunga durata, persoane inactive, persoane in cautarea unui loc de munca, privind piata muncii si evolutia ocupatiilor, instruirea in metode de cautare a unui loc de munca si prezentare la interviuri in vederea angajarii, cresterea capacitatii persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca de a se autoorganiza in vederea facilitarii accesului la ocupare, persoane selectate din grupul ţintă pe baza analizării unor chestionare completate  şi a discuţiilor purtate cu aceştia in etapa de consiliere de grup, urmărind gradul de vulnerabilitate pe piaţa muncii al acestora. Au beneficiat de consiliere individuala în perioada de raportare 16 persoane din grupul ţintă, din care 13 şomeri de lungă durată(11 femei+9 tinrei), 35 persoane inactive, şi 21 în căutarea unui loc de muncă.

Furnizarea serviciilor de consiliere, în perioada de raportare s-a realizat în judeţele Vrancea, Constanţa şi Tulcea.

 

2.4  furnizarea serviciilor de formare profesionala pentru someri, persoane inactive, persoane in cautarea unui loc de munca.

În perioada de raportare 01.04 – 30.06.2011 se afla in derulare un curs de calificare în meseria de baby-sitter în oraşul Tulcea, jud. Tulcea, la care participă 25 de persoane, un curs de calificare în meseria de îngrijitoare bătrâni la domiciliu în localitatea Costineşti, jud. Constanţa, la care participă 20 de persoane şi un curs de lucrător în prelucrare cane, peşte, lapte, conserve la care participă 24 de persoane.

Dintre cele 228 de persoane ale grupului ţintă care urmau cursuri de calificare în perioada de raportare a RTF-ului nr. 1 au fost certificaţi 224 de persoane din grupul ţintă astfel:

-          în meseria de lucrător în morărit şi panificaţie 89 de personae, 64 în judeţul Vrancea şi 25 de personae în judeţul Tulcea;

-          în meseria de lucrător în prelucrare carne, peşte, lapte, conserve 75 de personae din judeţul Vrancea;

-          în meseria de baby-sitter 19 persoane din judeţul Vrancea;

-          în meseria de peisagist-floricultor 20 de personae din judeţul Vrancea;

-          în meseria de îngrijitoare bătrâni la domiciliu 20 de personae din judeţul Vrancea.

În total în perioada 01.04 – 30.06.2011 au fost certificate 224 de personae din grupul ţinţă, din totalul de 228.

Activitatea de formare este externalizată şi se deruleaza conform procedurii CNFPA.

 

Realizari:

 

Furnizarea serviciilor de informare: din 330 de persoane propuse au fost informate 297 persoane, adica un procent de 90%;

Furnizarea serviciilor de consultanta: din 100 de persoane propuse au primit consultanta 52 persoane, adica un procent de 52%;

Furnizarea serviciilor de consiliere:  din 150 de persoane propuse au primit consiliere 112 persoane,   adica un procent de 74%;

Furnizarea serviciilor de formare profesionala: din totalul de 330 persoane propuse pentru a fi calificate/recalificate au fost formate 224 de persoane, adica un procent de 68%.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

iulie 2011

 

cursuri

 

Sala de curs din Focsani.

 

subventii

 

Toti participantii din cadrul acestui proiect, care au finalizat etapa de pregatire, au primit subventii.

 

rechizite

 

Cursantii primesc gratuit, pe langa suporturile de curs, rechizite si echipament de protectie pentru orele de practica.

 

consiliere

 

Consilierea de grup.

 

bursa ajofm

Reprezentant proiect la bursa locurilor de munca a AJOFM Vrancea.

 

videoproiector

 

Achizitie in cadrul proiectului.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bucuresti/Focsani, 27 iunie 2011

CURSURI GRATUITE DE CALIFICARE PROFESIONALA, in perioada iunie-iulie

 

Fundatia Zi Deschisa, beneficiarul proiectului „O şansă la ocupare profesională pentru grupurile  defavorizate din Regiunea Sud- Est” în parteneriat cu Fundaţia Naţională pentru Românii de Pretutindeni, începe selectarea persoanelor din grupul ţintă în vederea organizării cursurilor de calificarea profesională pentru  :

 

- Baby-sitter – curs nivel 1 de calificare (120 de ore de teorie şi 240 de ore de practica);

- Lucrător în morărit si panificaţie - curs nivel 1 de calificare (120 de ore de teorie şi 240 de ore de practica)

 

Grupul ţintă propus este format din :

 

 • persoane în căutarea unui loc de muncă
 • persoane inactive
 • şomeri
 • şomeri de lungă durată
 • şomeri tineri
 • şomeri de lungă durată, tineri

 

Pe parcursul formarii profesionale, cursanţii vor beneficia de:

-  transport

-  1 masă/zi

-  suport de curs, rechizite, materiale de protectia muncii (pt. orele de practica)

-  suport de informare si consiliere profesionala.

-  pentru cei interesati se asigura, in mod gratuit, consultanta in vederea pornirii unei afaceri, a inregistrarii ca Persoana Fizica Autorizata sau orice informatie privind piata muncii si legislatia in vigoare. Aceste servicii se obtin la cererea participantilor dupa inceperea cursurilor.

-  fiecare absolvent va primi, la sfârşitul cursului, diplomă de calificare recunoscută în UE si o subvenţie de 340 RON/cursant.

 

Locul de desfasurare: orasul Focsani, jud. Vrancea

 

Înscrierile se fac la sediul beneficiarului Fundatia Zi Deschisa, B- dul Bucureşti nr 12, Focşani, Vrancea, tel: 0237.206.200/fax:0237.206.200, sau pe

e-mail: zideschisă@yahoo.com, de luni până vineri între orele 08:00-17:00, incepand din 28 iunie 2011.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Bucuresti/Focsani, 31 martie 2011

 

 

Se încheie primele cursuri de calificare profesională

din cadrul proiectului

“O şansă la ocupare profesională pentru grupurile defavorizate

din Regiunea Sud - Est’’

Fundaţia “ZI DESCHISĂ” cu sediul în Focşani, Judeţul Vrancea, în parteneriat cu Fundaţia Naţională pentru Românii de Pretutindeni din Bucureşti, anunţă încheierea primelor cursurilor de formare din cadrul proiectului “O şansă la ocupare profesională pentru grupurile defavorizate din Regiunea Sud - Est’’, proiect cofinanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 – Investeşte în oameni!

 

Cursurile de calificare nivel 1 în meseriile lucrător în morărit şi panificaţie şi lucrător în prelucrare carne, peşte, lapte, conserve s-au desfăşurat la Şcoala Vasile Alecsandri, din Focşani.

Cursanţii au parcurs 120 de ore de teorie şi 240 de ore de practică şi vor primi certificatul de absolvire emise de Consiliul National de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA) recunoscute de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPSFS) şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS).

Totodată, în Focşani, continuă cursurile de peisagist-floricultor şi cele de baby-sitter care au acreditare CNFPA.

 

În cadrul proiectului primii absolvenţi au primit, pe lângă orele de formare profesională şi informaţii utile despre piaţa muncii, cautarea unui loc de muncă, dezvoltare profesională şi de carieră cuprinse în modulele de informare şi consiliere iar cei care doresc să pornească propria afacere au beneficiat şi de servicii de consultanţă pentru acest scop, în care li s-a pus la dispoziţie legislaţia necesară unui IMM, informaţii generale despre cadrul legal în care acestea îşi desfăşoară activitatea şi informaţii utile din mediul financiar.

 

afis_cursuri

 

Foto 1: Afisul oficial al cursurilor.

 

cursuri_panificatie

 

 

tineri_morarit_panificatie

 

Foto 2,3: Cursantii modulului de formare lucrator in morarit si panificatie.

 

cursuri_prelucrare_carne

 

Foto 4: Cursantii modulului de formare lucrator in prelucrare carne, peste, lapte, conserve.

 

suporturi_curs

 

Foto 5: suporturile de curs

 

===============================================================

Bucuresti/Focsani 31.01.2011

 

 

ÎNCEP CURSURILE ÎN CADRUL PROIECTULUI

“O şansă la ocupare profesională pentru grupurile defavorizate

din Regiunea Sud - Est’’

 

 

Fundaţia “ZI DESCHISĂ” cu sediul în Focşani, b-dul Bucureşti, nr. 12 – Judeţul Vrancea, în parteneriat cu Fundaţia Naţională pentru Românii de Pretutindeni din Bucureşti, anunţă începerea cursurilor de formare din cadrul proiectului “O şansă la ocupare profesională pentru grupurile defavorizate din Regiunea Sud - Est’’, proiect cofinanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 – Investeşte în oameni!

 

Luni, 31.01.2011, la Focsani, în Judetul Vrancea, încep cursurile de calificare nivel 1 în meseriile: lucrător în morărit şi panificaţie - o grupă, precum şi cursurile de  lucrător în prelucrare carne, peşte, lapte, conserve - o grupă.

 

Cursurile se vor desfăşura la Şcoala Vasile Alecsandri, din str. Gloriei, nr. 9. Cursanţii vor trebui să parcurgă 120 de ore de teorie şi 240 de ore de practică pentru a primi certificatul de absolvire.

 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea capacităţii de ocupare profesională a persoanelor aparţinând unor grupuri dezavantajate pe piaţa muncii din Regiunea Sud-Est, cu precădere Judeţele Vrancea, Tulcea şi Constanţa, prin furnizarea de servicii integrate şi personalizate de informare, consiliere, consultanţă şi formare profesională.

Grupul ţintă este format din persoane inactive, şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri de lungă durată tineri.

Principala activitate a proiectului constă în dezvoltarea unui program integrat şi personalizat de informare, consiliere, consultanţă şi formare profesională. 330 de persoane, vor fi formate în cadrul cursurilor de calificare şi vor obţine diplome acreditate de MMPSF, MECTS şi CNFPA în: baby-sitter, îngrijitor bătrâni la domiciliu, peisagist-floricultor, lucrător în morărit şi panificaţie, lucrător în prelucrare carne, peşte, lapte, conserve. Aceste persoane vor beneficia şi de servicii de informare utile pentru găsirea unui loc de muncă ulterior calificării. Din totalul grupului ţintă, 150 de persoane vor beneficia şi de servicii de consiliere iar 100 de persoane vor beneficia de servicii de consultanţă în vederea deschiderii unei afaceri proprii.

 

Pentru detalii, persoană de contact:

Jipianu Maricica, manager proiect,

telefon: 0237 206200,

Fax: 0237 206244 ,

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

 

 

Monitorizare presa

 

http://www.rgnpress.ro/component/content/article/336-inceperea-cursurilor-de-formare-din-cadrul-proiectului-o-ans-la-ocupare-profesional-pentru-grupurile-defavorizate-din-regiunea-sud-est.html

 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/comunicate/item/49271.html

 

http://www.vranceamedia.ro/archives/42488

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

CONFERINTA DE PRESA

pentru anuntarea lansarii proiectului

"O sansa la ocupare profesionala pentru grupurile defavorizate din Regiunea Sud-Est"

Contract numărul: POSDRU/100/5.1/G/78259

24 NOIEMBRIE 2010

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - "Investeşte în oameni!"

prezidiu_ascultam_sit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto prezidiu:

Mona Jipianu (dreapta) - manager de proiect din partea beneficiarului - Fundatia Zi Deschisa, Focsani,

Laurentiu Plaesu - presedinte Fundatia Nationala pentru Romanii de Pretutindeni, reprezentant legal al Fundatiei

Daniela-Mioara Soros - vicepresedinte FNRP, expert informare in cadrul proiectului.

 

================================================================

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

 

 

Obiectivul general al proiectului: Imbunatatirea capacitatii de ocupare profesionala a persoanelor apartinand unor grupuri dezavantajate pe piata muncii, prin furnizarea de servicii integrate si personalizate de informare, consiliere, consultanta si formare

profesionala.

Obiectivele operationale ale proiectului: Cresterea nivelului de pregatire profesionala a persoanelor apartinand unor grupuri defavorizate pe piata muncii, prin implicarea acestora in programe de formare profesionala adecvate pietei regionale si interregionale a muncii. Facilitarea insertiei profesionale a persoanelor apartinand unor categorii defavorizate pe piata muncii, prin furnizarea de servicii de informare si consilierea profesionala, care sa sprijine mai buna orientare a acestora pe piata muncii, in raport cu pregatirea si aptitudinile detinute. Cresterea oportunitatilor persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, in special a somerilor, de a initia o activitate independenta, prin oferirea serviciilor de consultanta juridica, de afaceri, de management si marketing.

Durata proiectului: de 12 luni
Data de început: nov. 2010
Data de finalizare: nov. 2011
Valoarea proiectului: aprox. 2 milioane de lei

 

Activităţi

Activitatea 1. REALIZARE DESIGN PROGRAM INTEGRAT

 • documentare tematica asupra situatiei socio-economice specifice a regiunii vizate si asupra grupurilor tinta ale proiectului, utilizand indicatori statistici si date de cercetare cantitativa (din sondaje de opinie reprezentative la nivel regional) relevante;
 • personalizarea  programului de informare, consiliere, consultanta si formare profesionala, in baza informatiilor relevante obtinute din analiza situatiei socio-economice si a nevoilor estimate ale grupurilor tinta, de a beneficia de astfel de servicii.

Activitatea 2. FURNIZARE SERVICII INTEGRATE

 • furnizarea serviciilor de informare
 • furnizarea serviciilor de consultanta
 • furnizarea serviciilor de consiliere
 • furnizarea serviciilor de formare profesionala

Activitatea 3. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

 • managementul activitatilor de: formare, informare, consiliere si consultanta, managementul activitatii de comunicare (promovare-diseminare-publicitate),managementul activitatii de monitorizare-evaluare-raportare, managementul resurselor umane (inclusiv managementul conflictelor), managementul achizitiilor, managementul financiar, managementul livrabilelor, managementul riscurilor

Activitatea 4. MONITORIZARE-EVALUARE-RAPORTARE

 • monitorizarea continua a stadiului de implementare a proiectului, dupa metoda jaloanelor (milestone), cu ajutorul instrumentului de monitorizare – planul/calendarul de monitorizare;
 • evaluarea proiectului: se va realiza la momentele cheie din implementare, cu ajutorul planului de evaluare;
 • raportarile se vor realiza conform metodologiei prevazute in ghidul solicitantului si in conformitate cu nevoile managementului de proiect

Activitatea 5. INFORMARE/PUBLICITATE

 • elaborarea strategiei de comunicare/promovare;
 • realizarea materialelor de promovare: roll-up, postere, pliante, mape, pixuri, care vor prezenta proiectul si serviciile furnizate;
 • organizarea a doua conferinte de presa, una la demararea proiectului si alta la finalizarea implementarii proiectului, cu invitarea actorilor cheie (publici si privati) cu atributii in domeniu;
 • realizarea si difuzarea regulata de stiri de presa despre stadiul de implementare al proiectului, despre serviciile integrate si personalizate oferite grupurilor tinta si rezultatele obtinute;

Activitatea 6. ACHIZITII PUBLICE

derularea procedurilor de achizitie pentru consumabile necesare livrarii serviciilor de informare, consiliere, consultanta si formare profesionala, dar si pentru managementul de proiect, pentru echipamente, dotari necesare implementarii proiectului, pentru servicii de editare/tiparire/inscriptionare pentru realizarea materialelor publicitare (roll-up, postere, pliante, mape, pixuri), suporturi de curs, suporturi informative pentru livrarea serviciilor de informare, consiliere si consultanta, pentru servicii de formare profesionala (prin contractarea unui furnizor acreditat de formare profesionala a adultilor), servicii de cazare, masa/catering, servicii de transport, servicii de inchiriere sali pentru livrarea serviciilor propuse.

 

Activitatea 7. AUDITAREA PROIECTULUI

 • achizitia serviciilor de audit si realizarea activitatii de audit pentru depunerea cereril

Rezultate

Numarul de beneficiari ai serviciilor livrate in cadrul proiectului: 330 persoane:

 

- 330 persoane beneficiare ale serviciilor de formare certificate in cadrul proiectului, dintre care: persoane inactive: 200 (din care 120 femei, 80 barbati), someri: 60 (din care 40 someri de lunga durata); 30 someri tineri; persoane in cautarea unui loc de munca: 70 (din care 40 femei).

- 330 persoane beneficiare ale serviciilor de informare, dintre care:  persoane inactive: 200 (din care 120 femei, 80 barbati), someri: 60 (din care 40 someri de lunga durata); 30 someri tineri; persoane in cautarea unui loc de munca: 70 (din care 40 femei).

- 150 persoane beneficiare ale serviciilor de consiliere, din care 60 someri, din care 40 de lunga durata; distributia pe sexe va fi urmatoarea: 80 femei si 70 barbati; 65 persoane inactive; 25 persoane in cautarea unui loc de munca;

- 100 persoane beneficiare ale serviciilor de consultanta (din care 40 femei si 60 barbati), din care: 60 de someri, 15 persoane inactive, 25 persoane in cautarea unui loc de munca.

Modulele de instruire antreprenoriala pentru care solicitantul detine acreditarile necesare, vor fi livrate unui numar de 33 persoane, dintre cei 100 de participanti la serviciile de consultanta, in functie de abilitatile si interesul acestora.

Cursurile de calificare profesionala livrate in cadrul proiectului vor fi:

 • -baby sitter, curs de calificare nivel 1, total numar ore 360 (teorie = 120ore, practica 240ore)
 • -ingrijitoare batrani la domiciliu, curs calificare nivel1, total numar ore 360 (teorie = 120ore, practica 240ore)
 • -peisagist-floricultor, curs calificare nivel1, total numar ore 360 (teorie = 120ore, practica 240ore)
 • -lucrator in morarit si panificatie, curs calificare nivel 1, total numar ore 360 (teorie = 120ore, practica 240ore)
 • -lucrator in prelucrare carne, peste, lapte, conserve, curs calificare nivel1, total numar ore 360 (teorie = 120ore, practica 240ore)

Detalii de organizare:

Proiectul se va desfasura in Regiunea Sud-Est in judetele: Vrancea, Constanta, Tulcea.

 

BENEFICIAR: Fundatia „Zi Deschisa”

PARTENER: Fundatia Nationala pentru Romanii de Pretutindeni

Contact: Fundatia ˝Zi Deschisa˝

B-dul Bucuresti, nr. 12, loc. Focsani, jud. Vrancea

Tel. 0237 206200

Fax. 0237 206244

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

pliant-zi-deschisa-1

pliant-zi-deschisa-2

 

COMUNICAT DE PRESA

Focşani, 24.11.2010

LANSAREA PROIECTULUI "O ŞANSĂ LA OCUPARE PROFESIONALĂ PENTRU GRUPURILE DEFAVORIZATE"

Fundaţia “ZI DESCHISĂ” cu sediul în Focşani, b-dul Bucureşti, nr. 12 – judeţul Vrancea emite acest comunicat de presă în vederea lansării proiectului

“O şansă la ocupare profesională pentru grupurile defavorizate regiunea Sud - Est’’

ID proiect 78259

Proiectul este cofinanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 – Investeşte în oameni.

Valoarea totală a proiectului  este de 2.285.950,00 lei, din care:

 • 2067180.00– valoarea eligibilă a proiectului;
 • 42.190.00 – contribuţia beneficiarului;
 • 176.580.00 – valoare neeligibilă.

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare profesională a persoanelor aparţinând unor grupuri dezavantajate pe piaţa muncii prin furnizarea de servicii integrate şi personalizate de informare, consiliere, consultanţă şi formare profesională.

Scopul proiectului: Implementarea unui program de formare profesională care va oferi suportul necesar grupurilor ţintă vulnerabile, în vederea depăşirii dificultăţilor de integrare pe piaţa muncii, contribuind la îmbunătăţirea calităţii resurselor umane, pentru o rată sporită de ocupare, în regiunea Sud-Est.

Grupul ţintă al proiectului este format din:

 • persoane în căutarea unui loc de muncă
 • persoane inactive
 • şomeri
 • şomeri de lungă durată
 • şomeri peste 45 ani
 • şomeri tineri
 • şomeri de lungă durată tineri

Principala activitate a proiectului constă în dezvoltarea unui program integrat şi personalizat de informare, consiliere, consultanţă şi formare profesională, din care:

-         330 persoane vor beneficia de servicii de formare ;

-         330 persoane vor beneficia de servicii de informare;

-         150 persoane beneficiare ale serviciilor de consiliere;

-         100 persoane beneficiare ale serviciilor de consultanţă.

-

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni. Cursurile se desfăşoară în următoarele locaţii׃ Vrancea, Tulcea, Constanţa.

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:

 • 40 şomeri de lungă durată, participanţi la programe integrate;
 • 20 şomeri de lungă durată, participanţi la programe integrate din care femei 20
 • 20 şomeri de lungă durată, participanţi la programe integrate din care tineri 20
 • 150 persoane [1]care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii
 • 330 persoane participante la instruire – acces pe piaţa muncii
 • 40 persoane participante la instruire, şomeri de lungă durată – acces pe piaţa muncii
 • 20 persoane dintre participanţii la instruire care şi-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni
 • 33 număr de participanţi la instruire care urmează o altă formă de pregătire – acces pe piaţa muncii
 • 5 persoane dintre participanţi care au demarat o activitate independentă
 • 200 participanţi FSE din grupa de vârsta 15 – 24 ani

Partener al acestui proiect : Fundatia Nationala pentru Romanii de Pretutindeni

Persoană de contact: Jipianu Maricica, manager proiect, telefon: 0237 206200, Fax: 0237 206244 , e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .